Valvas
Valvas
 
U bent hier    > Categorieën > Overheid > Instellingen
 
   
Instellingen
De vzw BEBAT (Fonds Ophaling Batterijen) werd opgericht op 21.8.95 in het kader van de Belgische wet van 16.7.93 betreffende de zogenaamde milieutaksen en het amendement op die wet van 7.3.96. De vzw BEBAT is actief sedert 1.1.96 en heeft tot doel alle types gebruikte accu's en batterijen te verzamelen om ze opnieuw een nuttige toepassing te geven. Ze gaat tewerk onder toezicht van de federale staat en onderhoudt nauwe en constante betrekkingen met de overheid.
Toegevoegd op 2005-03-20 www.bebat.be 933 hits
Het BIRB is een erkend betaalorgaan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap. Het is belast met de uitbetaling van financiele tegemoetkomingen aan economische operatoren die geen producenten zijn. De financiering wordt verzekerd door het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL).
Toegevoegd op 2005-10-20 www.birb.be 1095 hits
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Agence Fédérale pour la sécurité de Chaîne Alimentaire
Informatie oa over de vogelpest vindt u hier.
Toegevoegd op 2003-04-18 www.favv.be 964 hits
Goed sorteren, beter recycleren
Toegevoegd op 2003-03-18 www.fost.be 974 hits
Alle inlichtingen over de aansluiting van ondernemingen bij FOST Plus, maar ook over het sorteren, de selectieve inzameling en de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België.
Toegevoegd op 2005-04-10 www.fostplus.be 963 hits
Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen verzekert het optimaal gebruik van geografische informatie in Vlaanderen
Samenwerking voor het optimaal gebruik van geografische informatie in Vlaanderen stimuleren en coördineren
Toegevoegd op 2002-11-15 www.gisvlaanderen.be 964 hits
algemene contactgegevens van lokale besturen en instellingen
administratieve en statistische gegevens
gegevens van mandatarissen en ambtenaren in gemeentebesturen, OCMW-besturen en politiezones
gegevens van de belangrijkste contactpersonen in lokale instellingen
Toegevoegd op 2002-11-15 www.overheidsdatabank.be 1031 hits
Pinakes: dé on-line-adressengids van de openbare besturen
Zoekt u namen, postadressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers van de Belgische lokale en provinciale besturen?
Toegevoegd op 2005-04-17 www.pinakes.be 1089 hits
Uitgevers van het jaarlijkse Blunderboek
Toegevoegd op 2002-09-15 www.rekenhof.be 945 hits
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. In de SERV zetelen tien vertegenwoordigers van de werkgevers- (BB, Unizo, VCSPO en Voka - Vlaams Economisch Verbond) en tien vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB en ACV).
Toegevoegd op 2006-06-06 www.serv.be 990 hits
SITA is actief in ophaling en/of verwerking van zowat alle afvalstromen: huishoudelijk afval, industriëel niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval. Onze activiteiten dekken : advies, preventie, inzameling, sortering, recyclage, voorverwerking, organische verwerking, uitbating van stortplaatsen, verbranding met energierecuperatie, bodemsanering, waterbehandeling, industriële reiniging, asbestverwijdering.
Toegevoegd op 2005-04-10 www.sita.be 1019 hits
VAL - I - PAC Centraliseert de verplichtingen van Belgische bedrijven inzake het nuttig toepassen van verpakkingsafval
Toegevoegd op 2005-03-20 www.valipac.be 1025 hits
Bevat de gecoördineerde wetgeving vanaf 1/1/1982
Cel Juridische Dienstverlening
Toegevoegd op 2002-11-15 codex.vlaanderen.be 857 hits
Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
Toegevoegd op 2003-03-21 www.vlam.be 1124 hits
 • VMM
 • Vlaamse Milieumaatschappij
  Toegevoegd op 2002-11-02 www.vmm.be 874 hits
 • VMW
 • Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
  Toegevoegd op 2003-12-01 www.vmw.be 882 hits
  Welkom bij Vol van water, de website van het openbaar onderzoek over de waterbeheerplannen in Vlaanderen.
  Toegevoegd op 2006-11-23 www.volvanwater.be 1006 hits
  Het waterloket is het Vlaamse informatiepunt over duurzaam omgaan met water.
  Toegevoegd op 2003-06-14 www.waterloketvlaanderen.be 915 hits
  https://www.vnz.be
  Any fool can get a girl-friend, but it takes a wise person to be able to keep her. {G.Nuzzo}