Vlaams Belang
 • 2003-05-05
 • Het kartel Vlaams Belang-VLOTT gelooft in de toekomst van Antwerpen. Het Vlaams Belang en VLOTT willen Antwerpen teruggeven aan de Antwerpenaren en van Antwerpen opnieuw een veilige, propere, welvarende en Vlaamse stad maken.
  2006-02-01
 • Bert Schoofs, een dynamische dertiger, vertegenwoordigt sedert juni 1999 de Limburgse kiezer in het federaal parlement. Reeds tijdens zijn rechtenstudies en in zijn advocatenpraktijk trok hij resoluut de volksnationalistische kaart. Als licentiaat in de rechten is hij zeer goed geplaatst om de belangen van de Vlaamse bevolking te verdedigen in de commissies Justitie en Handels- en Economisch Recht. Hij is tevens lid van het partijbestuur.
  2002-11-17
 • 2006-12-01
 • Afdeling Deurne
  2006-03-07
 • 2005-05-09
 • Federaal volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter Vlaams Belang Leuven
  2009-01-14
 • Zit samen met het Vlaams Belang in het kartel VLOTT
  2003-05-12
 • Dagelijks Bestuurslid Vlaams Belang Jongeren: hoofdredacteur Vrij Vlaanderen & Breuklijn
  2005-11-24
 • 2006-09-09
 • Marie-Rose Morel
  2004-05-28
 • Claeys is hoofdredacteur van het Vlaams Belang Magazine en zetelt in het partijbestuur. In juni 2003 werd hij Europees parlementslid, als opvolger van Karel Dillen. Hij werd een jaar later herverkozen, en is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en de subcommissie Veiligheid en Defensie.
  2005-11-24
 • Site van het Vlaams Belang over Verhofstadt
  2003-04-24
 • Wim & Rob Verreycken
  2003-05-05
 • Verkiezingswebsite
  2003-04-25
 • 2003-05-17
 • Webstek van het arrondissement Halle-Vilvoorde
  2003-05-17
 • Ook in de jeneverstad Hasselt is het Vlaams Blok goed vertegenwoordigd. Het Vlaams Blok zegt wat de burger stilletjes denkt.
  2002-11-17
 • Provincieraadsfractie van het Vlaams Blok in Vlaams-Brabant.
  2003-05-17
 • Vlaams Liberaal Onafhankelijk Tolerant Transparant Op 23 november 2005 had Hugo Coveliers de eer om zijn nieuwe politieke beweging VLOTT- Groep Coveliers voor te stellen. Honderden sympathisanten en geïnteresseerden, het VRT-radionieuws sprak over 500 aanwezigen, verzamelden in het Antwerpse Hilton hotel om hiervan getuige te zijn.
  2006-02-01
 • Volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement voor de regio Tienen
  2006-01-15
https://www.vnz.be
If at first you don't succeed, you probably didn't really care anyway.