Valvas
Valvas
 
U bent hier    > Overheid
 
   
Portaal Belgische Overheid
Vlaamse Overheid
Belgopocket
Overheid
De federale begroting
Toegevoegd op 2003-12-02 www.begroting.be 1127 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 staatsblad.fgov.be 1606 hits
Startpagina ivm de Belgische Staat
Toegevoegd op 2003-12-08 belgischestaat.start.be 1046 hits
Op de website www.belgopocket.be geven de federale overheidsdiensten duidelijke, beknopte en concrete antwoorden op tal van vragen. De teksten lichten soms vrij ingewikkelde regelgeving toe. De informatie is bedoeld om je te helpen, het is geen wettelijke basis om je rechten te doen gelden. Daartoe dien je de wetteksten en de reglementen te raadplegen.
Toegevoegd op 2013-02-19 www.belgopocket.be 518 hits
De Copernicushervorming - La réforme Copernic
Toegevoegd op 2003-12-11 www.copernicus.be 1434 hits
Wij zijn blij u te mogen begroeten op het portaal van het Staatssecretariaat voor Gezinsbeleid.
U kan hier informatie vinden omtrent de actualiteiten inzake gezinsbeleid, alsook tal van nuttige links om het dagdagelijkse leven van de gezinnen te verbeteren en hen te helpen hun problemen aan te pakken.
Dit portaal is ook een link tussen het Staatssecretariaat en de burgers, aarzel dus niet contact met ons op te nemen, wat uw vraag, mening of getuigenis ook moge zijn.
Toegevoegd op 2009-08-31 www.degezinnen.be 837 hits
Ondernemen in Vlaanderen
Verkeersinformatiekrant
Uitweg op het Internet
Administratie Waterwegen en Zeewezen
Standaardbestek 250 voor de wegenbouw
Toegevoegd op 2003-12-11 www.lin.vlaanderen.be 1076 hits
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
Toegevoegd op 2010-06-01 www.lne.be 830 hits
Toegevoegd op 2002-07-29 premier.fgov.be 882 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.euregio.net/rdg 1221 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.dglive.be 787 hits
De Europese unie
Toegevoegd op 2003-12-29 europa.eu.int 908 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.senate.be 770 hits
Toegevoegd op 2002-08-31 belgium.fgov.be/links/111.htm 750 hits
Toegevoegd op 2002-07-29 www.fgov.be 775 hits
Zoeken bij de Federale Overheid
Toegevoegd op 2002-08-31 search.fgov.be 1306 hits
Informatiefolders, brochures, boeken en foto's
Toegevoegd op 2002-09-05 shop.fgov.be 977 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.pcf.be 1189 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.cfwb.be 779 hits
i-Gov is een communicatiebureau, gespecialiseerd in on line overheidscommunicatie
Toegevoegd op 2004-03-27 www.i-gov.be 925 hits
Meldpunt voor Administratieve Lasten
Point de Contact destiné aux Charges Administratives
Toegevoegd op 2003-12-10 www.kafka.be 900 hits
Belastingdienst voor Vlaanderen
Bauwensplaats 13 bus 2
Onroerende voorheffing
9300 Aalst
Toegevoegd op 2005-07-11 www.onroerendevoorheffing.be 947 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 feiten.fgov.be 937 hits
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, l'Office National de l'Emploi, Landesamt für Arbeitsbeschaffung
Toegevoegd op 2005-07-11 rva.fgov.be 795 hits
Sinds 1 januari 2003 verschijnt het Belgisch Staatsblad enkel nog digitaal. De gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad is dus niet meer. Om dit belangrijke instrument in de dagelijkse praktijk van advocaten, notarissen, juristen, fiscalisten, ... op een eenvoudige wijze ter beschikking te stellen werd Staatsblad Clip gecreëerd.
Toegevoegd op 2005-03-27 www.staatsbladclip.be 1191 hits
Toegevoegd op 2003-05-17 statistiques.wallonie.be 941 hits
Vlaams Parlement
Toegevoegd op 2002-08-20 www.vlaamsparlement.be 939 hits
Vlaanderen
Toegevoegd op 2002-07-29 www.vlaanderen.be 804 hits
Het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid. Le Secrétariat permanent à la Politique de Prévention. The Permanent Secretariat for Prevention Policy. Das Ständige Sekretariat für Präventionspolitik
Toegevoegd op 2003-04-15 vspp.fgov.be 932 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.parlement.wallonie.be 1163 hits
Toegevoegd op 2002-09-05 www.wallonie.be 846 hits
Toegevoegd op 2003-07-02 www.whitehouse.gov 806 hits
http://www.qv-tienen.be
Help! I'm trapped in a Chinese computer factory!