Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

De bedoeling van deze website is een zo interessant mogelijke lijst van links naar nuttige websites te verzamelen in combinatie met dingen van praktisch nut.

Mogen wij vragen elke vorm van ongepaste of aanstootgevende inhoud of andere vormen van misbruik te signaleren via de contact pagina.

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Valvas.be. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van Valvas.be toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Valvas.be.
Fabre Schildpad
The tree in which the sap is stagnant remains fruitless. {Hosea Ballou}